Bệnh viện Worldwide chung tay phòng chống lây nhiễm Covid 19 nhờ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn “chuẩn”

Bệnh viện Worldwide chung tay phòng chống lây nhiễm Covid 19 nhờ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn “chuẩn”. “Covid 19 là một chủng vi rút mới gây ra đại dịch hiện nay” Hiện nay sự lây nhiễm các bệnh lý về hô hấp (trong đó có Covid 19 là một chủng vi rút mới […]