BÁO CÁO KẾT QỦA TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2019

Từ tháng 03 năm 2019, Bệnh viện PTTM – RHM Worldwide bắt đầu thực hiện đề án Cải tiến Chất lượng Bệnh viện, với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên y tế, cùng với đó là nâng cao chất lượng điều trị tại Bệnh viện. Kế hoạch Cải tiến chất lượng Bệnh viện Worldwide năm 2019 bám sát Bộ chỉ số chất lượng Bệnh viện do Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế đề ra gồm 16 chỉ số. Đã lược bỏ một số chỉ số theo điều kiện đặc thù bệnh viện chuyên khoa

Tổ Quản lý Chất lượng Bệnh viện xin gửi đến các Khoa phòng báo cáo chung về các Chỉ số Chất lượng Bệnh viện năm 2019

 

  1. Điểm tiêu chí chất lượng bệnh viện

Kết quả tự kiểm tra bệnh viện 2019 theo Bộ tiêu chí Chất lượng Bệnh viện 2018 của Cục quản lý KCB:

Mức

1 2 3 4 5
0 1 36 30 11
Trung bình 3,61
  1. Khảo sát sự hài lòng người bệnh

Điểm khảo sát hài lòng người bệnh nội trú: 4.83 (đạt mục tiêu)

Điểm khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú : 4.67 (đạt mục tiêu)

  1. Xây dựng quy trình kĩ thuật chuyên môn thường quy tại bệnh viện

Các quy trình kĩ thuật chuyên môn đã được các khoa phòng xây dựng: 147 quy trình từ 10 khoa,phòng. Các quy trình đã được công bố và đưa vào thực hiện tại toàn bộ các Khoa phòng liên quan

  1. Đề án cải tiến chất lượng của các khoa phòng

Các khoa phòng tham gia xây dựng và triển khai các đề án cải tiến chất lượng.

Sau khi triển khai, 3 đề án cải tiến chất lượng đã được thực hiện tại phân khoa Chỉnh nha & RTE, phân khoa Phục hình Răng và phân khoa khám bệnh.

  1. Các chỉ số chất lượng bệnh viện

 

Stt Chỉ số Mục tiêu Kết quả Đánh giá
1 Tỉ lệ thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến 75% 75% Đạt
2 Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện (nhiễm trùng vết mổ) ≤ 5% 1.31 Đạt
3 Tỷ lệ phẫu thuật từ loại II trở lên 70% 52,1% Không đạt
4 Số sự cố y khoa nghiêm trọng 0 0 Đạt
5 Số sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng

 

0 0 Đạt
6 Tỷ lệ tiêm phòng viêm gan B trong nhân viên y tế

 

≥ 90% 90.69% Đạt
7 Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ KCB

 

≥4.5 4,75 Đạt
8 Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế

 

≥ 4.5 4,75 Đạt

Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm trùng hậu phẫu đã giảm sau các bước can thệp tại phòng mổ lầu 7: cho luồng không khí chạy 1 chiều, quy định mặc đồng phục khi vào phòng mổ.

Khoa PTTM đang có đề án tiến đến việc chỉ sử dụng kháng sịnh dự phòng, không cần sử dụng kháng sinh sau mổ.

Từ các thống kê trên, Tổ Quản lý Chất lượng rút ra các vấn đề còn tồn tại và đề xuất giải pháp như sau:

  1. Số lượng báo cáo sự cố : sau những buổi tập huấn về báo cáo sự cố, mọi người đã hiểu hơn về tầm quan trọng việc báo cáo sự cố và lợi ích của việc báo cáo sự cố. điều này sẽ gây khó khăn cho công tác nắm bắt tình hình sự cố hệ thống và cải tiến phong cách phục vụ của Bệnh viện: Đề nghị các khoa phòng khuyến khích xây dựng văn hóa báo cáo sự cố
  2. Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện (nhiễm trùng vết mổ) đạt mục tiêu đề ra: sau các bước can thiệp, đã có những cải tiến đạt được (chỉ số nhiễm khuẩn bệnh viện giảm). Tuy nhiên các khoa phòng cần phối hợp chặt chẽ với bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về KSNK. Bộ phận KSNK cần theo dõi sâu sát, hoàn thiện các quy trình về KSNK, đặc biệt là KSNK trong nha khoa và Phẫu thuật thẩm mỹ

Kính mong các Khoa phòng nói chung và mỗi nhân viên nói riêng đồng lòng tham gia kế hoạch Cải tiến chất lượng và có những đóng góp tích cực để đạt kết quả tốt vào cuối năm 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *