blank

Digital smile design methods at Worldwide

Digital Smile Design (DSD) – The smile design software is integrated to support specialties, especially cosmetic dentistry & rehabilitation, implants, orthodontics, orthopedic surgery,….

When you are thinking of improving smile aesthetics with cosmetic porcelain restorations, or restoring dental implants, full-jaw prostheses, the DSD Digital Smile Design process gives you an overview. , to preview your smile before the procedure, discuss your wish with your doctor, thereby achieving successful treatment results and superior aesthetics.

blank

The way DSD is implemented at World Wide Hospital by the most modern 3Shape software in Vietnam allows 3D smile design with a team of highly experienced doctors who are trained abroad, helping to integrate aesthetic elements on the face and in the mouth, personalized, effective patient communication, and designed for you with a “perfect smile”.

In essence, DSD relies on analyzing the proportions of your face and teeth and by combining a selection of pre-selected high-quality digital photos and videos into a systematic, effective method of communication. . That assists with evaluation, diagnosis, planning – implementation, treatment procedures tailored to your specific situation.

REGISTER NOW
blank

Các yếu tố thẩm mỹ của DSD:

Hình dạng khuôn mặt: dài, ngắn , tròn, tam giác, oval…, độ hô, móm.Mỗi loại khuôn mặt sẽ phù hợp với một hình dạng răng nhất định.

Sự cân đối của khuôn mặt: của mắt, mũi, miệng..đối xứng qua trục giữa

Đường cười: hình dạng môi khi cười, độ lộ viền nướu khi cười

Hình dạng răng hiện có: đường viền, chiều dài thân răng, màu sắc răng, độ cân xứng, sự sắp xếp các răng trên cung hàm…

Đường viền nướu: hình dạng, màu sắc của đường viền nướu, sự săn chắc lành mạnh của mô nướu…

Trạng thái hàm lúc nghỉ và các vận động chức năng của hàm.

Các biểu cảm của khuôn mặt….

blank

Việc xem xét các ảnh và video được biên soạn cho trường hợp của bạn sẽ cung cấp cho bác sĩ ở Worldwide của bạn đánh giá kỹ lưỡng về trạng thái tĩnh, cũng như các chuyển động vận động hàm, các yếu tốt giữa răng, nướu, môi và nụ cười của bạn. Về cơ bản, những đặc điểm khuôn mặt cá nhân cảm xúc và độc đáo của bạn được tạo nên bằng các yếu tố thẩm mỹ và các biểu cảm cảm xúc trên khuôn mặt.  Từ đó các bác sĩ sẽ có cân nhắc cho việc điều trị veneer, mão sứ, phục hồi.. giúp tái lập các yếu tố thẩm mỹ cho nụ cười của bạn, để vẫn là bạn nhưng đẹp hơn!

blank

WORLDWIDE HOSPITAL SUCESS STORIES

SCHEDULE A CONSULTATION HERE

blank
( *All information is confidential )

SCHEDULE A CONSULTATION HERE

( *All information is confidential )

RELATED SERVICES