Tham dự Hội nghị AO ( 17-20/2/2016)

TS.BS Đỗ Đình Hùng cùng BS. Trần Đại Anh Minh, BS. Trần Minh Trí tại Hội Nghị AO 2016 – San Diego, Hoa Kỳ vừa qua ( 17 – 20 / 2/2016 )

IMG_3783

IMG_3782

TS.BS Đỗ Đình Hùng cùng BS. Trần Đại Anh Minh, BS. Trần Minh Trí tại Hội Nghị AO 2016 – San Diego, Hoa Kỳ vừa qua ( 17 – 20 / 2/2016 )

TS.BS Đỗ Đình Hùng cùng BS. Trần Đại Anh Minh, BS. Trần Minh Trí tại Hội Nghị AO 2016 – San Diego, Hoa Kỳ vừa qua ( 17 – 20 / 2/2016 )

TS.BS Đỗ Đình Hùng cùng BS. Trần Đại Anh Minh, BS. Trần Minh Trí tại Hội Nghị AO 2016 – San Diego, Hoa Kỳ vừa qua ( 17 – 20 / 2/2016 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

#chatfb