Bảng giá dịch vụ phẫu thuật hàm mặt

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ (VND)
Hạ xương gò má 65.000.000
Nâng xương gò má 60.000.000
Gọt cằm V_Line 60.000.000
Gọt xương góc cằm 50.000.000
Cắt ngắn cằm 50.000.000
Gọt xương góc cằm kết hợp cắt ngắn xương cằm 80.000.000
Phẫu thuật trượt cằm 50.000.000
Phẫu thuật hàm hô / móm (hàm trên) 80.000.000
Phẫu thuật hàm hô / móm (hai hàm) 140.000.000
Phẫu thuật hàm hô trên + trượt cằm 120.000.000
Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên 90.000.000
Phẫu thuật vẩu hàm dưới BSSO 100.000.000
Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên + BSSO hàm dưới 180.000.000
Minh Anh 02

Vui lòng để lại thông tin tư vấn

( *Mọi thông tin đều được bảo mật )

Vui lòng để lại thông tin tư vấn

(*Mọi thông tin đều được bảo mật)

dịch vụ liên quan

 
hạ xương gò má

Hạ xương gò má cao