Bảng Giá Thẩm Mỹ Ngực

STTDỊCH VỤCHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
1Thu nhỏ đầu ngực 10,000,000
2Kéo tụt đầu ngực 20,000,000
3Thu nhỏ quầng ngực 25,000,000
4Treo ngực chảy xệ 40,000,000+ 
5Thu nhỏ ngực (ngực phì đại) 70,000,000
6Nâng ngực túi Mentor tròn 70,000,000
7Nâng ngực túi Nano Motiva 70,000,000
8Nâng ngực túi Nano Chip Motiva 85,000,000
9Nâng ngực túi Ergonomic Nano Chip Motiva 110,000,000
10Nâng ngực túi Mentor giọt nước/Allergan giọt nước 95,000,000
11Treo ngực kết hợp đặt túi 25,000,000