Bảng Giá Thẩm Mỹ Ngực

STT DỊCH VỤ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
1 Thu nhỏ đầu ngực  10,000,000
2 Kéo tụt đầu ngực  20,000,000
3 Thu nhỏ quầng ngực  25,000,000
4 Treo ngực chảy xệ  40,000,000+ 
5 Thu nhỏ ngực (ngực phì đại)  70,000,000
6 Nâng ngực túi Mentor tròn  70,000,000
7 Nâng ngực túi Nano Motiva  70,000,000
8 Nâng ngực túi Nano Chip Motiva  85,000,000
9 Nâng ngực túi Ergonomic Nano Chip Motiva  110,000,000
10 Nâng ngực túi Mentor giọt nước/Allergan giọt nước  95,000,000
11 Treo ngực kết hợp đặt túi  25,000,000
iconzalochat