Bảng Giá Thẩm Mỹ Mũi

STTDỊCH VỤCHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
1Tháo sóng mũi12,000,000
2Thon gọn cánh mũi15,000,000
3Thon gọn đầu mũi 20,000,000
4Nâng mũi sụn sinh học  25,000,000
5Nâng mũi bán cấu trúc Elite 30,000,000
6Nâng mũi cấu trúc K-nose 35,000,000
7Nâng mũi cấu trúc K-nose Elite 40,000,000
8Nâng mũi cấu trúc S-nose 40,000,000
9Nâng mũi cấu trúc S-nose Elite 45,000,000
10Nâng mũi sụn sườn (gây mê, mũi chưa sửa)70,000,000+ 
11Sửa mũi gồ 40,000,000