Bảng Giá Thẩm Mỹ Mũi

STT DỊCH VỤ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
1 Tháo sóng mũi 12,000,000
2 Thon gọn cánh mũi 15,000,000
3 Thon gọn đầu mũi  20,000,000
4 Nâng mũi sụn sinh học   25,000,000
5 Nâng mũi bán cấu trúc Elite  30,000,000
6 Nâng mũi cấu trúc K-nose  35,000,000
7 Nâng mũi cấu trúc K-nose Elite  40,000,000
8 Nâng mũi cấu trúc S-nose  40,000,000
9 Nâng mũi cấu trúc S-nose Elite  45,000,000
10 Nâng mũi sụn sườn (gây mê, mũi chưa sửa) 70,000,000+ 
11 Sửa mũi gồ  40,000,000
iconzalochat