BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA TRẺ EM

NHA KHOA TRẺ EM

GIÁ ĐIỀU TRỊ

Cạo vôi răng + đánh bóng 300.000 / 2 hàm
Bôi verni fluor 600.000 / 2 hàm
Trám răng phòng ngừa 300.000 / răng
Trám răng sữa 300.000 / răng
Che tủy gián tiếp + trám răng 1.000.000 / răng
Chữa tủy răng cửa và răng nanh sữa 1.500.000 / răng
Chữa tủy răng cối sữa 2.000.000 / răng
Nhổ răng sữa lung lay bôi tê 100.000 / 1 răng
Nhổ răng sữa lung lay chích tê 200.000 / 1 răng
Nhổ răng sữa khó 500.000 / răng
Cắt thắng lưỡi / môi để di dời điểm bám 3.000.000 / Ca
Tiền mê dưới 1 tiếng 4.000.000 / Ca
Tiền mê từ 1-2 tiếng 6.000.000 / Ca
Gây mê dưới 1 tiếng 15.000.000 / Ca
Gây mê từ 1-2 tiếng 20.000.000 / Ca
Minh Anh 02

Vui lòng để lại thông tin tư vấn

( *Mọi thông tin đều được bảo mật )

Vui lòng để lại thông tin tư vấn

(*Mọi thông tin đều được bảo mật)

DỊCH VỤ LIÊN QUAN