BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA TRẺ EM

NHA KHOA TRẺ EM

GIÁ ĐIỀU TRỊ THÔNG THƯỜNG

GIÁ KỸ THUẬT CAO

Cạo vôi răng + đánh bóng300.000 / 2 hàm600.000 / 2 hàm
Bôi verni fluor600.000 / 2 hàm1.000.000 / 2 hàm
Trám răng phòng ngừa300.000 / răng500.000 / răng
Trám răng sữa300.000 / răng500.000 / răng
Che tủy gián tiếp + trám răng500.000 / răng1.000.000 / răng
Chữa tủy răng cửa và răng nanh sữa1.000.000 / răng2.000.000 / răng
Chữa tủy răng cối sữa2.000.000 – 3.000.000 / răng
Nhổ răng sữa lung lay bôi tê100.000 / 1 răng500.000 / răng
Nhổ răng sữa lung lay chích tê200.000 / 1 răng500.000 / răng
Nhổ răng sữa khó1.000.000 / răng
Cắt thắng lưỡi / môi để di dời điểm bám7.000.000 / Ca
Tiền mê dưới 1 tiếng4.000.000 / 1 ca
Tiền mê từ 1-2 tiếng6.000.000 / 1 ca
Gây mê dưới 1 tiếng15.000.000 / 1 ca
Gây mê từ 1-2 tiếng20.000.000 / 1 ca
bảng giá dịch vụ nha khoa trẻ em
( *Mọi thông tin đều được bảo mật )

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN

(*Mọi thông tin đều được bảo mật)

DỊCH VỤ LIÊN QUAN