Bảng Giá Trẻ Hóa Vùng Kín

STTDỊCH VỤCHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
1Cấy mỡ trẻ hóa tầng sinh môn (môi lớn, mu)25,000,000
2Thu hẹp âm đạo 25,000,000
3Tạo hình môi ngoài (môi bé) 20,000,000
4Combo cô bé (cấy mỡ, thu hẹp, tạo hình) 50,000,000
iconzalochat