Bảng Giá Trẻ Hóa Vùng Kín

STT DỊCH VỤ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
1 Cấy mỡ trẻ hóa tầng sinh môn (môi lớn, mu) 25,000,000
2 Thu hẹp âm đạo  25,000,000
3 Tạo hình môi ngoài (môi bé)  20,000,000
4 Combo cô bé (cấy mỡ, thu hẹp, tạo hình)  50,000,000
iconzalochat