Bảng Giá Thẩm Mỹ Khuôn Mặt

STT DỊCH VỤ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
CĂNG DA
1 Căng thái dương                      50,000,000
2 Căng thái dương nội soi                      70,000,000
3 Căng da mặt                      50,000,000
4 Căng da cổ                      45,000,000
5 Căng da mặt cổ toàn thể                      80,000,000
6 Căng da tay                      40,000,000
7 Căng da đùi                      55,000,000
CĂNG DA BẰNG CHỈ
1 Căng chỉ vùng mắt                      25,000,000
2 Căng chỉ vùng trán                      25,000,000
3 Căng chỉ vùng má                      30,000,000
4 Căng chỉ toàn mặt                      70,000,000
CẤY MỠ PURE GRAFT
1 Cấy mỡ mắt                      15,000,000
2 Cấy mỡ một vùng: Trán/ Má/ Rãnh mũi má/ Cằm                      25,000,000
3 Combo cấy mỡ 2 vùng                      35,000,000
4 Cấy mỡ trẻ hóa toàn mặt                      45,000,000
ĐỘN CẰM
1 Độn cằm Silicon (gây tê)                      20,000,000
2 Độn cằm Surgifrom (gây tê)                      30,000,000
iconzalochat