Bảng Giá Thẩm Mỹ Khuôn Mặt

STTDỊCH VỤCHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
CĂNG DA
1Căng thái dương                     50,000,000
2Căng thái dương nội soi                     70,000,000
3Căng da mặt                     50,000,000
4Căng da cổ                     45,000,000
5Căng da mặt cổ toàn thể                     80,000,000
6Căng da tay                     40,000,000
7Căng da đùi                     55,000,000
CĂNG DA BẰNG CHỈ
1Căng chỉ vùng mắt                     25,000,000
2Căng chỉ vùng trán                     25,000,000
3Căng chỉ vùng má                     30,000,000
4Căng chỉ toàn mặt                     70,000,000
CẤY MỠ PURE GRAFT
1Cấy mỡ mắt                     15,000,000
2Cấy mỡ một vùng: Trán/ Má/ Rãnh mũi má/ Cằm                     25,000,000
3Combo cấy mỡ 2 vùng                     35,000,000
4Cấy mỡ trẻ hóa toàn mặt                     45,000,000
ĐỘN CẰM
1Độn cằm Silicon (gây tê)                     20,000,000
2Độn cằm Surgifrom (gây tê)                     30,000,000