Bảng Giá Thẩm Mỹ Mắt

STT DỊCH VỤ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
1 Bấm mí Elite 5.0                      15,000,000
2 Mở rộng góc mắt không phẫu thuật                      15,000,000
3 Cắt mắt trên/dưới                      20,000,000
4 Nâng cung mày                      20,000,000
5 Cắt mí sửa lại                      25,000,000
6 Combo Cắt mắt dưới + Xóa rãnh lệ                      30,000,000
7 Combo cắt mắt trên dưới                      30,000,000
8 Chỉnh sụp mí bẩm sinh                      25,000,000
9 Chỉnh sụp mí do phẫu thuật hỏng/lão hóa                      35,000,000
iconzalochat