Bảng Giá Thẩm Mỹ Mắt

STTDỊCH VỤCHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
1Bấm mí Elite 5.0                     15,000,000
2Mở rộng góc mắt không phẫu thuật                     15,000,000
3Cắt mắt trên/dưới                     20,000,000
4Nâng cung mày                     20,000,000
5Cắt mí sửa lại                     25,000,000
6Combo Cắt mắt dưới + Xóa rãnh lệ                     30,000,000
7Combo cắt mắt trên dưới                     30,000,000
8Chỉnh sụp mí bẩm sinh                     25,000,000
9Chỉnh sụp mí do phẫu thuật hỏng/lão hóa                     35,000,000