BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG

PHẪU THUẬT TRONG MIỆNG

GIÁ KỸ THUẬT PHỨC TẠP/ KỸ THUẬT CAO

Nhổ răng gây tê

Nhổ răng sữa 200.000 / răng
Nhổ răng thường 1.000.000 – 2.000.000 / răng
Phẫu thuật răng khôn hàm trên 1.500.000 – 2.000.000 / răng
Phẫu thuật răng khôn hàm dưới 3.000.000 – 5.000.000 / răng
Nhổ răng bằng máy Piezo – Răng mọc sát dây thần kinh 8.000.000 – 10.000.000/ răng

Nhổ răng không đau với tiền mê tại khoa RHM

Nhổ răng khôn mọc lệch cấp độ 1 3.500.000 / răng
Nhổ răng khôn mọc lệch cấp độ 2 4.000.000 / răng
Nhổ răng ngầm cấp độ 1 4.500.000 / răng
Nhổ răng ngầm cấp độ 2 5.000.000 / răng
Nhổ răng không sang chấn bằng máy Piezo 500.000 / răng (cộng thêm)
Trọn gói nhổ 4 răng khôn 10.000.000 / 4 răng
Gói nhổ 2 răng (không khó, khó thì BS tự điều chỉnh giá) 7.000.000 / 2 răng
Gói nhổ 3 răng (không khó, khó thì BS tự điều chỉnh giá) 9.000.000 / 2 răng
Nhổ thêm răng chỉnh nha 500.000 / răng (cộng thêm)
Trọn gói nhổ 4 răng khôn & 4 răng chỉnh nha 12.000.000 / 8 răng
Phẫu thuật nhổ răng hàng loạt (≥ 4 răng) + điều chỉnh xương ổ răng + tiền mê 8.000.000 / ca
Ghép màng huyết tương giàu tiểu cầu (10ml máu) hỗ trợ lành thương 1.500.000 / răng
Nhổ răng khôn không đau với gây mê tại khoa PT GMHS phí gây mê từ 10.000.000 – 20.000.000 / ca

Phẫu thuật răng miệng

 
Bấm gai xương ổ răng 1.000.000 / răng
Điều chỉnh sống hàm 2.000.000 / ca
Bộc lộ răng ngầm hỗ trợ chỉnh nha 2.000.000 / răng
Phẫu thuật cắt chóp răng 1 chân 3.000.000 / răng
Phẫu thuật cắt chóp răng nhiều chân 4.000.000 / răng
Phẫu thuật cắt chóp nhiều răng (≥ 4 răng) 7.000.000 / răng
Phẫu thuật cắt thắng (thắng lưỡi, thắng môi, thắng má) 3.000.000 / ca
Phẫu thuật cắt nướu di động để làm hàm giả 2.000.000 / răng
Cắt nướu trùm (răng thường, răng khôn) 1.500.000 / răng
Cấy lại răng (bật khỏi ổ răng) và cố định răng 3.000.000 / răng
Phẫu thuật dẫn lưu túi mủ vùng răng hàm mặt 3.000.000 / răng
Trích rạch túi mủ nhỏ 500.000 / răng
Lấy nang do răng đường kính dưới 2 cm 3.000.000 / ca
Sinh thiết u nang vùng hàm mặt 2.000.000 / ca
Phẫu thuật u nang vùng hàm mặt đơn giản 5.000.000 / ca
Minh Anh 02

Vui lòng để lại thông tin tư vấn

( *Mọi thông tin đều được bảo mật )

Vui lòng để lại thông tin tư vấn

(*Mọi thông tin đều được bảo mật)

DỊCH VỤ LIÊN QUAN