Bảng Giá Tiêm Filler

STT DỊCH VỤ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
1 bo 25 đơn vị 5,000,000
2 Filler 1 cc 14,000,000
iconzalochat