Implant & phục hình vùng răng cửa
All On 4 & All On 6
Veneer sứ thẩm mỹ
Răng sứ thẩm mỹ
Tẩy trắng răng
Điều trị cười hở nướu
Chỉnh nha
Implant & phục hình vùng răng cửa

 

 

All On 4 & All On 6

 

Veneer sứ thẩm mỹ

 

Răng sứ thẩm mỹ

Before-after

final

Tẩy trắng răng

 

Điều trị cười hở nướu

 

 

Chỉnh nha