Cả gia đình tôi – 3 thế hệ đều đã chữa răng ở BS Hùng

Last Updated on 15/05/2020 by sonhiep

Tôi biết đến BS Hùng từ hơn 20 năm trước từ khi BS Hùng còn làm việc ở Bệnh viện Răng Hàm mặt TW và phải nói thật lòng là cách đây 20 năm thì BS Hùng đã rất là uy tín.

Cả gia đình tôi – 3 thế hệ đều đã chữa răng ở BS Hùng
Cả gia đình tôi – 3 thế hệ đều đã chữa răng ở BS Hùng

Cả gia đình tôi – 3 thế hệ đều đã chữa răng ở BS Hùng. Gia đình tôi, bạn bè tôi đều tin tưởng gửi gắm sức khỏe răng miệng của mình cho BS Hùng chăm sóc.

Từ: Nhà báo Triệu Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.