Bảng Giá Hút Mỡ

STTDỊCH VỤCHI PHÍ ĐIỀU TRỊ
1Lấy túi mỡ má 20,000,000
2Hút mỡ nọng cằm20,000,000
3Hút mỡ nách20,000,000
4Hút mỡ cánh tay25,000,000
5Hút mỡ Eo/lưng25,000,000
6Hút mỡ bụng trên25,000,000
7Hút mỡ bụng dưới35,000,000
8Hút mỡ bụng toàn thể50,000,000
9Hút mỡ tạo hình thành bụng không dời rốn70,000,000
10Hút mỡ tạo hình bụng toàn thể dời rốn80,000,000
11Hút mỡ đùi50,000,000
12Hút mỡ bắp chân25,000,000