BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN VÀ CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

Từ tháng 03 năm 2020, Bệnh viện PTTM – RHM WorldWide bắt đầu thực hiện Kế hoạch Cải tiến Chất lượng Bệnh viện, với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên y tế, cùng với đó là nâng cao chất lượng điều trị tại Bệnh viện. Kế hoạch Cải tiến Chất lượng WorldWide năm 2020 bám sát Bộ chỉ số chất lượng Bệnh viện do Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y Tế đề ra gồm 16 chỉ số. Đã lược bỏ một số chỉ số theo điều kiện đặc thù bệnh viện chuyên khoa.

Tổ Quản lý Chất lượng Bệnh viện xin gửi đến các Khoa phòng báo cáo chung về các Chỉ số Chất lượng Bệnh viện trong năm 2021.

  1. Điểm tiêu chí chất lượng bệnh viện

Kết quả tự kiểm tra bệnh viện 2020 theo Bộ tiêu chí Chất lượng Bệnh viện 2020 của Cục quản lý KCB:

Mức 1 2 3 4 5
0 6 47 19 6
Trung bình 3.31

 

  1. Khảo sát sự hài lòng người bệnh

Điểm khảo sát hài lòng người bệnh nội trú: 4.74 (đạt mục tiêu)

Điểm khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú: 4.97 (đạt mục tiêu)

  1. Xây dựng quy trình kỹ thuật chuyên môn thường quy tại bệnh viện

Các quy trình kỹ thuật chuyên môn đã được các khoa phòng xây dựng: 147 quy trình từ 10 khoa phòng. Các quy trình đã được công bố và đưa vào thực hiện tại toàn bộ các Khoa phòng liên quan.

  1. Đề án cải tiến chất lượng của các khoa phòng

Các khoa phòng tham gia xây dựng và triển khai các đề án cải tiến chất lượng. Sau khi triển khai, 3 đề án cải tiến chất lượng đã được thực hiện tại phân khoa Chỉnh nha & RTE, phân khoa Tổng quát, khoa Xét Nghiệm, Khoa PTTM.

  1. Các chỉ số chất lượng bệnh viện
STT Chỉ số Mục tiêu Kết quả Đánh giá
1 Tỉ lệ thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến 80%
  Tỷ lệ phẫu thuật từ loại II trở lên 80%
2 Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện (nhiễm trùng vết mổ) 0% 0,35% Đạt
3 Số sự cố y khoa nghiêm trọng 0 0 Đạt
4 Số sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng 0 0 Đạt
5 Tỷ suất tai nạn thương tích do vật sắc nhọn (trên 1000 người) 30% 0 Đạt
6 Tỷ lệ tiêm phòng viêm gan B trong nhân viên y tế 95% 96% Đạt
7 Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ KCB 96% 99% Đạt
8 Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế 98% 98% Đạt

 TPHCM, Ngày 31 tháng 12 năm 2021
BỆNH VIỆN WORLDWIDE – TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

iconzalochat