CỤC QUẢN LÝ DƯỢC: THÔNG BÁO VỀ THUỐC GIẢ TE TRACYCLIN

Cục Quản lý Dược vừa có công văn số 5710/QLD-CL ngày 01/07/2022 về thuốc giả Te tracyclin. Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thông tin về thuốc giả trên nhãn ghi Viên nén TE TRACYCLIN 250mg, SĐK: VD-30127-18, lô SX: 092019, NSX: 180919, HD: 180923; Công ty TNHH MTV 120 Armepharco có các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật như sau:

thuốc giả Tetracyclin

thuốc giả Tetracyclin

thuốc giả Tetracyclin

Hình ảnh: Phân biệt thuốc thật và thuốc giả tetracyclin

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn; xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm Viên nén TE TRACYCLIN 250mg giả nêu trên, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành; kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc Viên nén TE TRACYCLIN 250mg giả. (Công văn thu hồi số 5710/QLD_CL, ngày 01 tháng 7 năm 2022)

iconzalochat