HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN DUNG DỊCH KHI PHA THUỐC HOẶC DÙNG CHUNG ĐƯỜNG TRUYỀN

Lưu ý: không pha/truyền các thuốc đồng thời chung một lọ/đường truyền. Cần rửa giải đường truyền bằng dung môi thích hợp (khoảng 20ml) trước khi truyền một chế phẩm khác.

dung dịch khi pha thuốcdung dịch khi pha thuốcdung dịch khi pha thuốc

iconzalochat