BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

Trong năm 2023, đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động tại bệnh viện đã tích cực tham gia cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả các khoa phòng liên tục củng cố các quy trình chất lượng trong hoạt động khám chữa bệnh và phục vụ.

I. ĐIỂM MẠNH

 1. Hướng đến bệnh nhân

– Với định hướng phát triển bền vững, trên nền tảng lấy người bệnh làm trung tâm.

Bệnh viện luôn cải tiến để hướng tới gia tăng sự hài lòng của người bệnh khi trải nghiệm các dịch vụ tại bệnh viện.

– Triển khai khảo sát những điểm không hài lòng của người bệnh, bệnh viện đã có những cải tiến tốt: bố trí phòng chờ rộng rãi, có phục vụ wifi, lây sô thứ tự khám bệnh, xây dựng quy trình khoa học, giảm thiêu tôi đa thời gian chờ khám của bệnh nhân.

 1. Phát triển nguồn lực bệnh viện

– Bệnh viện tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho bác sĩ, điều dưỡng. Đảm bảo đủ nhân lực phục vụ cho chuyên môn.

– Tạo môi trường làm việc năng động, nhân viên được phát huy hết sở trường bản thân.

 1. Hoạt động chuyên môn:

– Bệnh viện thường xuyên cho nhân viên cập nhập các kiến thức mới nhất thông qua các buổi sinh hoạt khoa học, báo cáo đề tài, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng điều trị tại bệnh viện.

– Các hoạt động khoa học kĩ thuật – đào tạo liên tục đã tham gia:

+ Thi kiểm tra tay nghề điều dưỡng (tất cả các điều dưỡng bệnh viện)

+ Cập nhập về phân loại rác thải y tế ngày (toàn thể nhân viên bệnh viện)

+ Hoạt động cải tiến chất lượng: tập huấn cải tiến chất lượng, báo cáo sự cố cho toàn bộ nhân viên trong bệnh viện

+ Bệnh viện xây dựng đề án cải tiến chất lượng bệnh viện và các khoa phòng.

+ Tăng cường ứng dụng CNTT để hỗ trợ cho công tác quản lý văn bản và hồ sơ bệnh án.

 1. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện

– Triển khai chỉ tiêu chất lượng bệnh viện đã nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc, phục vụ bệnh nhân với kết quả:

+ Bệnh viện tự đánh giá 83 tiêu chí năm 2023:

Mức 1 2 3 4 5
0 9 33 29 7
Trung bình 3.44
 • Các tiêu chí còn ở mức thấp và nguyên nhân và biện pháp giải quyết (phụ lục các tiểu mục chưa được đính kèm)
 • Tỉ lệ hài lòng người bệnh: 100%

+ Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú: 4.99

+ Khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú: 4.71

 • Tỉ lệ hài lòng nhân viên bệnh viện: 100%

II. KHÓ KHĂN CÒN TỒN TẠI

 • Vẫn còn ảnh hường của dịch Covid-19 về cả nguồn lực kinh tế và nhân lực
 • Hoạt động chuyên môn về nghiên cứu khoa học kĩ thuật chưa được phát triển nhiều.

III. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

 • Phát triển hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn
 • Thúc đẩy về việc nghiên cứu khoa học, kĩ thuật: tổ chức các hội nghị khoa học kĩ thuật, có khuyến khích khen thưởng cho các đề tài nghiên cứu cũng như đóng góp cải tiến chất lượng có giá trị.
iconzalochat